Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY: 1 992 843,00 (2011)

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkolnych na rok 2011. Kwota ta jest przeznaczona na:

  • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • bieżące opłaty za media,
  • bieżące remonty, konserwacje,
  • zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych,
  • dokształcanie nauczycieli,
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej.
  • zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów w szkolnej stołówce,
  • zakup wyposażenia do kuchni.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 418