Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 138 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Organem prowadzącym Szkołę

jest Miasto Łódź

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny

nad Szkołą jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 447